fbpx

Autoverzekeringen

Een autoverzekering is een ruime benaming voor vele verzekeringen die als einddoel hebben de schade aan of veroorzaakt door de auto van de verzekeringsnemer te vergoeden. In de landen die behoren tot de Europese Unie is een autoverzekering verplicht voor de autobezitter. In Nederland en België word deze verplichting geregeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ook wel bekend als WAM.
Wettelijke verplichting
In de Europese Unie is een vrij uniforme wetgeving over motorrijtuigen opgenomen. In deze wetgeving is de bescherming van de slachtoffers die vallen bij verkeersongevallen waarbij motorrijtuigen betrokken zijn voorop gesteld. De bescherming die geboden word aan de slachtoffers is geregeld met de bekende verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Voertuigen die eigendom zijn van de rijksoverheid hebben niet met deze regel te maken. Voertuigen van bijvoorbeeld Defensie, Rijkswaterstaat en het Korps landelijke politiediensten zijn vrijgesteld van deze verplichting. De vrijgestelde voertuigen van de Rijksoverheid dienen alle een vrijstellingsbewijs voor de WA verzekering in diens auto te bezitten. De schade die door deze voertuigen worden gemaakt worden direct afgehandeld door het Bureau Schade Afhandeling. In het verleden was dit een onderdeel van het Ministerie van Financiën.
Autoverzekeringen in Nederland
Een autoverzekering is een ruime benaming voor vele verzekeringen die als einddoel hebben de schade aan of veroorzaakt door de auto van de verzekeringsnemer te vergoeden. De autoverzekeringen in Nederland behoort daardoor bij de schadeverzekeringen. Een autoverzekering bestaat grof genomen uit drie dekkingen met een verplichting van de WA verzekering:

• Aansprakelijkheidsverzekering
• Volledige cascodekking
• Beperkt cascodekking

Indien de verzekeringsnemer deze dekkingen willen uitbreiden met aanvullende verzekeringen zoals een rechtsbijstanddekking of een inzittendenverzekering is dit uiteraard mogelijk in combinatie met één van deze verzekeringen.
Aansprakelijkheidsdekking
De aansprakelijkheidsverzekering, beter bekent als de WA verzekering, is een wettelijk verplichte verzekering. De WAM verplicht de autobezitters niet alleen tot een verplichte WA verzekering, maar bepaalt ook de minimale eisen waaraan de verzekering moet voldoen. De belangrijkste eis die in Nederland worden gesteld is:
• De verzekering moet een verzekerd bedrag van tenminste één miljoen euro dekken per slachtoffer, één miljoen voor materiële zaken en maximaal 5 miljoen per gebeurtenis
Natuurlijk heeft de verzekering ook rechten. De verzekering hoeft bijvoorbeeld niet te dekken wanneer er een ongeval is veroorzaakt met een gestolen voertuig.

%d bloggers liken dit: